Araç Devir İşlemleri

Araç Devir İşlemlerinde İstenilen Belgeler

 • Noter satış senedi
 • Taşıtlar Vergi Dairesi’nden borcu yoktur yazısı
 • Trafik sigortası poliçesi
 • Trafik ve tescil belgeleri
 • Nüfus cüzdanı, sürücü belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği
 • Vergi numarası (Alıcının)
 • Plakalar TR rumuzlu değil ise plakalar değişecektir
 • Vekalet (Kişi işlemi kendisi takip ediyorsa vekalet gerekmez)

Not: Tescilli araçları satın veya devir alanlar gerekli belgeleri sağlayarak ilgili tescil kuruluşunda 1 ay içinde adlarına tescil belgesi almak zorundadırlar.

Araç şirket adına kayıtlı ise aşağıdaki belgeler de ayrıca eklenecektir:

 • Sicil tasdiknamesi
 • İmza sirküleri
 • Şirket yetkilisi veya vekili