Aracıma Ne Kadar zaman Bir Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Yaptırmalıyım?

08.07.2005 tarih ve 25869 sayılı Resmi Gazete‘ de yayımlanan "Trafikte Seyreden Motorlu Kara Taşıtlarından Kaynaklanan Egzoz Gazı Emisyonlarının Kontrolüne Dair Yönetmelik" de araç cinslerine göre aşağıda belirtilen periyotlarda araçların egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırması gerekmektedir.      

 Araç Cinslerine Egzoz Gazı Ölçüm Periyotları

-    Hususi Otomobiller ilk 3 yaş sonunda ve devamında her iki yılda bir
-    Resmi otomobiller ilk iki yaş sonunda ve devamında yılda bir
-    Diğer motorlu taşıtlar ilk bir yaş sonunda ve devamında yılda bir
-    Trafikte seyreden tüm motorlu taşıtlar on yaş sonunda yılda bir