Garanti Şartları

 1. Garanti süresi, malın tesliminden itibaren başlar.
 2. Ürünler, imalat ve montaj hatalarına karşı iki (2) yıl garanti kapsamındadır.
 3. Yedek parça temini ve servis hizmetleri açısından on (10) yıl garanti kapsamındadır.
 4. Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla otuz (30) işgünüdür. Bu süre arızalı malın servise giriş tarihinden itibaren başlar.
 5. Garanti süresi içerisinde oluşabilecek her türlü arızanın firmamıza derhal bildirilmesi gerekmektedir.
 6. Kullanıcıların veya başka yetkisiz personelin arıza veya hasara müdahalesi, garanti haklarının kaybolmasına yol açar.
 7. Garanti süresi dahilinde, imalat ve montaj hatalarından dolayı malın arızalanması durumunda işçilik, yedek parça ya da başka bir adla hiçbir ücret talep edilmeksizin ürünün tamiri yapılacaktır.
 8. İmalat ve montaj hatalarına karşı ürün iki (2) yıl garantili olması ile birlikte aşağıdaki şartlarda ve durumlarda ürün garanti kapsamı dahilinde değildir:
  1. Arıza meydana geldiği zaman hemen yetkili servise bildirilmez ise
  2. Müşteri yetkili servise gerekli müdahalenin ve onarımın yapılması için zaman vermez ise
  3. Onarım müdahalesi yetkili servislerce yapılmaz ise
  4. Bakım ve kullanım hatalarından dolayı arıza veya hasar meydana gelmiş ise
  5. Orijinal yedek parça kullanılmamış ise
  6. Kullanıcı hataları
  7. Her türlü aşınmalar ve kırılmalar
  8. Elektrikli veya elektronik ürünlerde kablolar, elektronik devreler ve anahtarlar
  9. Kapasitesinin üstünde kullanılması durumunda meydana gelecek arızalar ve hasarlar
  10. Uygun ortamda kullanılmamasından doğan arıza ve hasarlar
   1. Korozyona müsait ortamda kullanılması, ürünlerin yoğun suya maruz kalması
   2. Tozlu ortamda kullanılıp günlük bakımların yapılmaması
   3. Çalışma operasyon sıcaklığı dışında kullanılması
  11. Bakımlarının zamanında yapılmamasından dolayı meydana gelen arıza ve hasarlar
  12. Her türlü boya yıpranmaları ve aşınmaları
  13. Ürünün farklı amaçla kullanılması
  14. Ürünü, eğitilmemiş ve ehil olmayan yetkisiz personelce kullanılması
  15. Ürünün sevki esnasında olabilecek arıza ve hasarlar
  16. Ürünün devrilmesi, kazaya uğraması, elektriksel kısa devre ve yangın sonucu oluşabilecek arıza ve hasarlar
  17. Arıza dolayısıyla, işten kalma ve diğer tüm kayıplar ile arıza nedeniyle meydana geldiği bildirilen her türlü zarar
 9. Garanti bir sigorta değildir.
 10. Ürünün garantili olması, garanti süresince periyodik bakımlarının yapılmayacağı anlamına gelmez. Periyodik bakım tablosu satın aldığınız ürünle birlikte verilen kullanma kılavuzu içerisinde bulunmaktadır. Bakım yapıldıkça servis raporu isteyiniz ve bakımı yapana imzalatınız. Bakım-servis formlarını en az iki yıl saklayınız. Garanti süresi dahilinde arızalanan ürünün tamiri sırasında, bu formları yetkili servis personeline gösteriniz. Bakım-servis formları olmayan ürünlerin bakımları ya hiç yapılmamış ya da periyodik olarak yapılmamış kabul edilir ve ürün garanti kapsamı dışında bırakılır.
 11. Garanti süresi içerisinde arızalanan ürünün onarımı için yetkili servise nakledilmesi ve nakil masrafları tamamen müşteriye aittir.
 12. Ürünün sarf malzemesi sayılan kauçuk conta, filtre vs. sisteminde olabilecek arızalar ve aşınmalar nedeniyle meydana gelen arızaları hariç, ürünün veya yedek parçalarının yenisi ile değiştirilmesi şartları aşağıdaki gibidir.
  1. Üründe (garanti süresi içerisinde) aynı arızanın iki defa veya farklı tip dört arızanın oluşması durumunda ürün yenisi ile değiştirilir.
  2. Garanti süresi dahilinde aynı arıza iki defadan fazla olsa da, meydana gelen arızalar sarf malzemesi sayılan parçalardan kaynaklanıyorsa, sadece yedek parçalar değiştirilir, ürün yenisi ile değiştirilmez.
  3. Ürünün tamirinin bir aydan fazla sürmesi durumunda ürün yenisi ile değiştirilir.